در این مقاله‌ی آموزشی خواهید آموخت تا چگونه url سایت وردپرسی خود را از تنظیمات پنل وردپرس تغییر دهید. این کار در زمان هایی کاربرد دارد که شما قصد تغییر مسیر سایت خود به یک ساب دامین یا دامین جدیدی داشته باشید.

باید توجه کنید که با این کار سایت شما منتقل نخواهد شد بلکه فقط آدرس آن تغییر پیدا میکند و حتما باید آن آدرس موجود باشد و صحیح باشد در غیر این صورت سایت از دسترس شما خارج و دچار مشکل میشوید.

نحوه تغییر آدرس سایت (site url):

برای تغییر آدرس سایت باید مراحل زیر را طی کنید:

  • وارد پیشخوان سایت وردپرسی خود شوید
  • از فهرست سمت راست برروی تنظیمات کلیک کنید
  • در فیلد (( نشانی سایت(url) )) آدرس جدید را وارد کنید.
  • و در اخر بر روی گزینه ذخیره تغییرات کلیک کنید تا تغییرات انجام شود.
  • هم اکنون تغییرات باید در دیتابیس سایت شما ذخیره شده باشد.

نحوه تغییر آدرس خانه(home url):

برای تغییر آدرس وردپرس سایت باید مراحل زیر را طی کنید:

  • وارد پیشخوان سایت وردپرسی خود شوید
  • از فهرست سمت راستی برروی تنظیمات کلیک کنید
  • در فیلد(( نشانه ی وردپرس (url) ))  آدرس جدید را وارد کنید .
  • و در اخر ببروی گزینه ذخیره تغییرات کلیک کنید تا تغییرات انجام شود.